ShangHai HaiWang Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Building 4, 388 Zhujiacun Road, Huangdu Town, Jiading District, Shanghai City

Persona de Contacto: Qing Qiu (Ms.)/ Bing Tan(Mr.)
Tel.: +86-21-6958-1936
Celular: +86-185-6562-6115/+86-138-1633-0236
Fax: +86-21-6958-1937
Correo Eléctronico: trade@haiwang.net.cn

Contacto